Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване, преразглеждане и осъществяване на дейности по разпространение, обу...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
29/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
ERA 2020 14 OP
Разработване, преразглеждане и осъществяване на дейности по разпространение, обучения (Регулаторна рамка на ЕС в областта на...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се определят квалифицирани, компетентни и организирани партньори за предоставяне на услуги, които са в състояние да подпомогнат Агенцията при разработване на подходяща стратегия за обучение и разпространение и политика в подкрепа на такива услуги за обучения и дейности по разпространение (регулаторна рамка на ЕС в областта на железниците).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
350000.00 EUR
350000.00 EUR
80500000
FRE11
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/10/2020 00:00
14/12/2020 11:00
15/12/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 229-563115
Поправка
24/11/2020 00:00
2020/S 211-514839
Обявление за поръчка
29/10/2020 00:00