Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по подкрепа, свързани с гарантиране на качеството (EQAVET), проследяване ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
05/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
05/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2020/OP/0014
Услуги по подкрепа, свързани с гарантиране на качеството (EQAVET), проследяване на дипломираните лица и гъвкавост при...
Общата цел на поканата за участие в търг е да се закупят услугите на изпълнител, който да предоставя група от услуги по подкрепа за изпълнението на предстоящата препоръка за професионално образование и обучение (VET), по-конкретно изпълнението на актуализираната рамка EQAVET с конкретен акцент върху проследяване на дипломираните лица, който подкрепя принципа, че VET трябва да бъде гъвкаво и модулно, както и да се проучи приложимостта за разработване на основни професионални профили в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2160000.00 EUR
2160000.00 EUR
79900000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79900000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/10/2020 00:00
05/11/2020 12:00
06/11/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 193-465350
Обявление за поръчка
05/10/2020 00:00