Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Режими за достъп до мрежови инвестиции и бизнес модели в Европа – SMART 2015/000...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
20/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
13/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0002.
Режими за достъп до мрежови инвестиции и бизнес модели в Европа – SMART 2015/0002.
Целта на това проучване се състои от две части. Първо, изпълнителите трябва да представят сравнителен анализ (критерий за сравнение) по отношение на ефективността и ефикасността на основните модели за публични и частни инвестиции от гледна точка на електронната мрежа и доставчиците на услуги, както и техните съответни бизнес модели, чрез оценяване на тяхното средносрочно до дългосрочно социално-икономическо въздействие. Това ще бъде извършено спрямо набор от социално-икономически индикатори за сравнение с оглед на предоставянето на възможност за съгласувани сравнения на местно/регионално/национално равнище в цяла Европа. Второ, те трябва да могат да предоставят насоки за различните режими на достъп, които са най-подходящи за подкрепа за ефективни инвестиционни/бизнес модели и за постигане на политическите цели на ЕС. Последната част ще се извърши чрез поредица от основни показатели за изпълнение, като се вземат предвид предписанията за регулиране на достъпа от рамката за електронни комуникации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2015 00:00
N/A
13/08/2015 16:00
27/08/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 118-212392
Обявление за поръчка
20/06/2015 00:00