Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Важни въпроси за преглед в областите на навлизане на пазара, управление на оскъд...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
20/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0003.
Важни въпроси за преглед в областите на навлизане на пазара, управление на оскъдни ресурси и общи въпроси, свързани с...
Проучването ще оцени текущата регулаторна рамка с оглед на определяне на съществените аспекти за преглед и осигуряване на напредничав анализ, като се вземе предвид въздействието на технологичните промени и пазарните разработки по отношение на регулирането. Това ще се осъществи на базата на оценка на бъдещите регулаторни предизвикателства за (1) навлизане на пазара, по-конкретно въпроси, свързани с разрешителни, включително спектър (необходимост за по-подробни общи процедури и условия за получаване на разрешителни); и (2) управление на оскъдни ресурси, по-конкретно, заделяне и възлагане на спектър, включително споделяне и номериране (увеличена необходимост от числа за M2M комуникации), с насоченост към риска от изчерпване на числовите ресурси и добавянето към числови диапазони и права за преминаване; както и (3) аспекти, свързани с крайните потребители, с изключение на универсални услуги, inter alia пакетни услуги, превключване и взаимодействие между фиксирани и мобилни абонаменти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2015 00:00
N/A
11/08/2015 16:00
26/08/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 118-212393
Обявление за поръчка
20/06/2015 00:00