Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка на оборудване за кетъринг, кухня, кафетерия и пералня за съоръжения за...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
06/03/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/04/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
AO 415.
Поддръжка на оборудване за кетъринг, кухня, кафетерия и пералня за съоръжения за масов и официален кетъринг.
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се избере изпълнител, който ще извършва поддръжката на оборудване за кетъринг, кухня, кафетерия и пералня за съоръжения за масов и официален кетъринг (наричани оттук нататък „оборудване“), с каквито разполага Сметната палата за своите 3 взаимосвързани сгради (K1, K2 и K3), разположени на 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.Задълженията на оферента, съгласно вида на оборудването, ще включват няколко или всички от следните услуги и доставки:— профилактична поддръжка на оборудването,— ремонтна поддръжка на оборудването,— профилактична и ремонтна поддръжка на оборудването, като част от цялостната гаранция,— разглобяване/повторно сглобяване на оборудването,— допълнителни доставки на резервни части, консумативи и оборудване,— допълнителна поддръжка на допълнително оборудване и/или модификации по съществуващо оборудване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/03/2015 00:00
N/A
17/04/2015 23:59
21/04/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 046-078155
Обявление за поръчка
06/03/2015 00:00