Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на кетъринг и свързани услуги за административни и организационни ср...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
19/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/814
Осигуряване на кетъринг и свързани услуги за административни и организационни срещи и прояви, които ще се проведат в Малта и Гозо
Предмет на тази покана за участие в търг е осигуряването на кетъринг и свързани услуги за административни и организационни срещи и прояви, които ще се проведат в Малта и Гозо.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
55520000
MT
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/11/2020 00:00
15/12/2020 16:00
16/12/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 226-555091
Обявление за поръчка
19/11/2020 00:00