Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Устройства за съхранение на данни и услуги по поддръжка
Възлагащ орган:
European Union Satellite Centre
Дата на публикация в TED:
22/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
23/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
SatCen OP-03/20
Устройства за съхранение на данни и услуги по поддръжка
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложи договор за доставката и поддръжката на рафтове за дискове и устройства за съхранение на данни за мрежата с класифицирана информация и за мрежата с некласифицирана информация на SatCen.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.satcen.europa.eu
Най-добро съотношение качество/цена
250,000.00 EUR
250,000.00 EUR
32420000
ES3
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/10/2020 00:00
23/11/2020 16:00
24/11/2020 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 206-500663
Обявление за поръчка
22/10/2020 00:00