Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно поддръжка за разширяване на иновациите в областта на активното...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
24/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0039.
Проучване относно поддръжка за разширяване на иновациите в областта на активното остаряване в добро здраве – SMART 2015/0039.
— Да се анализира контекста за разширяване на иновациите в рамките на EIP-AHA (чрез подкрепа на регионите, които са включени или предстои да се включат в развиването или разгръщането на иновации).— Да се анализират други сектори, задвижвани от иновации, които успешно са преодолели предизвикателствата, свързани с разширяването.— Да се определят ключовите фактори от тези сектори, които могат да бъдат приложени за подпомагане на процеса по разширяване на иновациите в областта на активното остаряване в добро здраве.Икономическите двигатели за успех за разширяването трябва също да бъдат разгледани подробно сред иновационните жизнени цикли от разработването на решение до излизането на пазара. Какви са регулаторните, политическите или търговските условия, които ще помогнат за увеличаване на инвестиционните потоци в иновативните решения в областта на активното остаряване в добро здраве, от гледна точка на инвеститорите от частния сектор и от гледна точка на публичните инвестиции. Ще се наблегне върху улесняването на прехвърлянето и прилагането на добри практики, които са доказали вече конкретни резултати и ползи. Важно е да се извлекат поуки от най-напредналите пионери какво да се прави, но и какво да не се прави. Създаването на „мрежи от познания“, позволяващи обмена на знания, добри практики или опит по прагматичен начин, който включва входни данни от други EIP-AHA региони и от външни критерии за сравнение (други сектори, включително инвестиционни сектори) могат да бъдат начин за постигане на това. Тези мрежи от познания ще съкратят пътя на обучението за това приемане на добри практики или предприемане на изпълнението и ще гарантират, че срещането на трудности в 1 област няма да бъде повторено в други области.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/06/2015 00:00
N/A
13/07/2015 16:00
28/07/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 119-216341
Обявление за поръчка
24/06/2015 00:00