Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експертна помощ в областта на възлагането на обществени поръчки и подкрепа за об...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
26/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010536-001
Експертна помощ в областта на възлагането на обществени поръчки и подкрепа за общо управление на проекти
Целта на настоящото задание е консултантът по възлагане на обществени поръчки на ЕИБ да предоставя ежедневна помощ и експертни познания относно обществените поръчки на ръководителя на екипа за обществени поръчки при общото управление на проекти, т.е. във връзка с всички дейности, поддейности и задачи, включени в проекта, както и да допринася за изготвяне на резултатите, които ще бъдат доразвити от екипа за обществени поръчки, включително контрол на качеството на резултатите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
208,000.00 EUR
208,000.00 EUR
79400000
RO
Важни събития
26/10/2020 00:00
07/12/2020 23:59
08/12/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 208-506566
Обявление за поръчка
26/10/2020 00:00