Данни на покана за участие в търг

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Заглавие:
Осигуряване на услуги по гарантиране на качеството на MedCOI и сравнително правн...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
23/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/816
Осигуряване на услуги по гарантиране на качеството на MedCOI и сравнително правно проучване
Обособена позиция 1: Външни одити/проверка на качеството на MedCOI;Обособена позиция 2: Проучвания на удовлетвореността от MedCOI и общ преглед на качеството на услугите на MEDCOI;Обособена позиция 3: Проучване на политики за MedCOI/анализ на практиките на държавите и на съдебната практика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
3
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425000.00 EUR
73000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1: Външни проверки/одити на качеството на MedCOI
Обособена позиция 1 се отнася до проучване за проверка в държави на произход и доклади за проверки от два типа основни доклади, направени от сектора на MedCOI на EASO:• индивидуални заявки/отговори за наличие на медицинска помощ: кратки строго медицински доклади (в повечето от случаите от 1 до 5 страници) относно възможности за медицинско лечение и лекарства в конкретна държава за конкретен индивидуален случай;• индивидуални заявки за достъпност/отговори: кратки доклади (в повечето от случаите от 1 до 5 страници) основно относно икономическия достъп до специфични възможности за лечение и лекарства в конкретна държава; напр. цени на лекарствата, лечения и възможности за покритие за конкретно лице.
Партида 2
Обособена позиция 2 се отнася до проучвания на удовлетвореността и интервюта (и свързани с това доклади с резултатите) с...
Обособена позиция 2 се отнася до проучвания на удовлетвореността и интервюта (и свързани с това доклади с резултатите) с потребители и персонал на MedCOI и преглед на съществуващите вътрешни и външни мерки, свързани с качеството.
Партида 3
Обособена позиция 3: Изследвания в областта на политиките на MedCOI/държавните практики и анализ на съдебната практика
Обособена позиция 3 се отнася за изследвания и доклади относно държавните практики и юриспруденция/съдебната практика, свързана с MedCOI.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 250-622833
Обявление за поръчка
23/12/2020 00:00