Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Бъдещи заплахи от инфекциозни болести в Европа: Подход за прогнозиране
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
30/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2020/SMS/11516
Бъдещи заплахи от инфекциозни болести в Европа: Подход за прогнозиране
Замисълът за „прогнозно“ проучване в целия ЕС относно (повторно) възникващи заразни болести може да помогне: да се определят и подредят по приоритет областите за ECDC и действията на държавите-членки (с оглед на развитието на политиките и по-дългосрочното планиране на общественото здравеопазване); да се идентифицират съществуващите синергии и пропуски в готовността на общественото здравеопазване; да се определят приоритетите за обучение и развиване на работната сила; както и да се идентифицират конкретни въпроси за последващи приложни проучвания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
73210000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/10/2020 00:00
15/12/2020 16:00
17/12/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 223-547608
Поправка
16/11/2020 00:00
2020/S 220-539127
Поправка
11/11/2020 00:00
2020/S 212-515015
Обявление за поръчка
30/10/2020 00:00