Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за консултации относно околната среда по технически въпроси, свързани с...
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
30/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
02/12/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2020.HVP.01
Подкрепа за консултации относно околната среда по технически въпроси, свързани с шума от въздухоплавателни средства
ЕААБ активно ръководи и допринася за различни технически работни програми, свързани с шума от въздухоплавателни средства на европейско равнище и в международните органи. ЕААБ също разработва на европейско равнище екологични изисквания, необходими за нови технологии, нерегулирани с международните стандарти. Целта на предвидения рамков договор е да се предостави при поискване цялата подходяща и на високо ниво техническа подкрепа на Агенцията, за да постигане успешно целите на работните програми.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73200000
DEA23
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/10/2020 00:00
02/12/2020 15:00
03/12/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 212-515016
Обявление за поръчка
30/10/2020 00:00