Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за очертаване (етап II): очертаване на широколентови услуги в Европа –...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
04/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0016.
Проучване за очертаване (етап II): очертаване на широколентови услуги в Европа – SMART 2014/0016.
Комисията се стреми да разработи ИТ инструмент за очертаване на широколентови услуги в Европа.Той ще бъде под формата на интегрирана мониторингова платформа, която ще трупа и сравнява картографски измервания около 2 измерения:— качество на услугата (QoS): данни за търгувани скорости, събрани от съществуващи национални инициативи за картографиране на администрациите на държавите-членки или други подходящи източници на данни,— качество на опита (QoE): данни на базата на действителния опит на ползвателите, включително от краудсорсинг приложения.Този проект ще позволи да се картографират широколентови услуги на европейско, национално и регионално равнище, като се използват ГИС-базирани високотехнологични приложения.Работата ще вземе предвид резултатите от предишно проучване, в което са били отбелязани съществуващи картографски инициативи в Европа и е препоръчана методология.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/07/2015 00:00
N/A
01/09/2015 16:00
16/09/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 127-231325
Обявление за поръчка
04/07/2015 00:00