Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Открити иновации в интелигентните градове, проектиране за успешни иновационни ек...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
25/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0064.
Открити иновации в интелигентните градове, проектиране за успешни иновационни екосистеми – SMART 2015-0064.
Проектите за интелигентен град често се задвижват от необходимостта от актуализиране на 1 или повече от основните инфраструктури на даден град/градска общност: енергия, вода, транспорт, жилища и др., и се взима решение да се подобри или да се замени съществуващата инфраструктура с интелигентна инфраструктура за подобряване на капацитета на града за ефективно планиране и управление на ресурсите (по-специално на енергията), повишаване на мобилността и подобряване на екологичните условия.Отвъд тези цели обещаващият потенциал на интелигентните градове се състои в интелигентно използване на събраните данни и в новите цифрови услуги, за които те дават възможност. Този потенциал отдавна е проучен на теоретично ниво и в презентации често се подчертава големият брой вторични ползи, които градовете и местните общности следва да извлекат от увеличаващата се гама цифрови приложения и услуги, възможни на по-конкретното равнище на проекта за интелигентен град. Въпреки това, този обещаващ потенциал и възможностите за отворени иновации като част от стратегиите на градовете са до голяма степен непроучени и слабо използвани. Това проучване се очаква да изясни и да докаже причините за тази празнота и съществуващите външни фактори.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
25/07/2015 00:00
N/A
15/09/2015 16:00
29/09/2015 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 210-380215
Поправка
29/10/2016 00:00
2015/S 142-260110
Обявление за поръчка
25/07/2015 00:00