Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по устен превод за конференции и мероприятия, включително...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
07/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/820
Предоставяне на услуги по устен превод за конференции и мероприятия, включително дистанционни устни преводи, организирани във и...
Предметът на настоящата покана за участие в търг е предоставянето на услуги по устен превод за конференции и мероприятия, включително дистанционен превод, организирани във и извън Малта и отдаване под наем на съответното оборудване за устен превод за мобилен или дистанционен превод.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://easo.europa.eu/
Най-добро съотношение качество/цена
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
79540000
EE / DE / BE / FI / BG / DK / EL / LT / HR / IS / AL / IT / FR / HU / ES / AT / CY / CZ / IE / LI
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/12/2020 00:00
21/01/2021 16:00
22/01/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 238-587094
Обявление за поръчка
07/12/2020 00:00