Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на балистично лично оборудване и аксесоари
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
07/04/2021
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/2020/OP/0057
Доставка на балистично лично оборудване и аксесоари
Доставки на балистични жилетки, твърди бронирани плочи за вмъкване в балистичните жилетки, защитни елементи за врата и слабините, балистични жилетки, прикриващи се под костюм, балистични каски, чанти за носене, балистични очила и оборудване за рециклиране/изхвърляне на оборудване за сигурност.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://eeas.europa.eu/business-tenders
Най-добро съотношение качество/цена
1,250,000.00 EUR
1,250,000.00 EUR
35815000
DA24
BE100
Условия за участие
Направете справка с документите за обществената поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2021 00:00
14/05/2021 14:00
17/05/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 067-172693
Обявление за поръчка
07/04/2021 00:00