Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска експертна мрежа за международно сътрудничество и развитие.
Възлагащ орган:
European Commission, DG International Cooperation and Development (DEVCO)
Дата на публикация в TED:
24/03/2015
Краен срок за получаване на оферти:
27/05/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EuropeAid/136790/DH/SER/Multi.
Европейска експертна мрежа за международно сътрудничество и развитие.
Избор на оператор, на когото е възложено управлението на мрежа от изследователи и експерти в областта на международното сътрудничество и развитие заедно с организирането на семинари и срещи. Техническа помощ за Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/03/2015 00:00
N/A
27/05/2015 23:59
29/05/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 058-101076
Обявление за поръчка
24/03/2015 00:00