Данни на покана за участие в търг

Please see the updated Q&A, for clarification on the financial tender.
Заглавие:
Анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на EC...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
18/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2020/PHF/11423
Анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC
Тази поръчка определя рамката за анализ, развитие и консултации в областта на средствата за онлайн обучение на ECDC, за конкретните поръчки, по които ECDC ще заяви доставки в един или повече от трите работни пакета.РП 1: осигуряване на анализ, насоки и обучения/семинар за допълнително проучване на съществуващите и новите области на дигитално обучение. Целевата аудитория на тези дейности на анализ, насоки и обучения/семинар са персонала на ECDC и заинтересованите страни.РП2: развитие на средствата за онлайн обучение, като курсове за онлайн обучение (смесени и самостоятелни), малки решения за онлайн обучение (микро обучение), ръководства и образователни анимации по теми, свързани с общественото здравеопазване. ECDC ще предостави съдържанието на продуктите и експертния опит за съдържанието (CME).РП3: консултации относно най-добрите пратки в дейностите по онлайн обучение, за да се подобрят процесите в ECDC по създаване, поддържане, доставка и архивиране на дейности по онлайн обучение (макс. 10% от рамковия договор).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
1,200,000.00 EUR
1,200,000.00 EUR
85000000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/11/2020 00:00
18/01/2021 16:00
20/01/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 225-552092
Обявление за поръчка
18/11/2020 00:00