Данни на покана за участие в търг

.
Заглавие:
Строителни дейности и дейности по изграждане на инсталации с използването на еко...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
20/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
22/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2020/02
Строителни дейности и дейности по изграждане на инсталации с използването на екологосъобразни практики и материали и...
Предметът на тази тръжна спецификация е подбора на един или двама изпълнители, които могат:а) да осъществят строителни дейности, проектиране и изграждане на инсталации, които могат да засягат сектори като дърводелство, бояджийство, т.н. за конкретни интервенции с използването на екологосъобразни практики и материали; б) да осъществят дейности по възстановяване на „заседателната зала“ в седалището на ЕОБХ, като следват спецификациите на проекта за изпълнение, приложен към този документ.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
7062893.00 EUR
45210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/11/2020 00:00
22/01/2021 14:30
27/01/2021 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Строителни дейности и дейности по изграждане на инсталации с използването на екологосъобразни практики и материали
Вид на договора: многостранен рамков договор от каскаден типПървоначална продължителност 12 месеца + автоматично подновяване до 3 пъти за обща максимална продължителност от 4 последователни години.
Партида 2
Възстановяване на заседателната зала на ЕОБХ
Осъществяване на дейности по възстановяване на „заседателната зала“ в седалището на ЕОБХ, като следват спецификациите на проекта за изпълнение, приложен към този документ.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 227-555194
Обявление за поръчка
20/11/2020 00:00