Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стандартизация в контекста на свързаната телевизия – SMART 2014/0055.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
31/03/2015
Краен срок за получаване на оферти:
05/05/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0055.
Стандартизация в контекста на свързаната телевизия – SMART 2014/0055.
Предметът на поръчката е да се съберат данни по отношение на пълната картина със стандарти (включително добавените) в областта на телевизионните системи с добавен Интернет, с оглед да се определи дали са налице потенциални рискове за фрагментиране. Тя също така ще обхваща националните и промишлените спецификации и разходите за адаптиране към тях. Тя ще представи също преглед на причините за прилагане на разнообразни стандарти и ще представи очертанията на нуждите от проучване, които съществуват в сектора, с оглед на преодоляването на предизвикателствата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/03/2015 00:00
N/A
05/05/2015 16:00
18/05/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 063-109960
Обявление за поръчка
31/03/2015 00:00