Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обновяването на входа на сградата на Европейската агенция по морска безопасност ...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
02/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/39/2020
Обновяването на входа на сградата на Европейската агенция по морска безопасност (EАМБ).
Основните цели на обновяването са да се отделят рецепцията и помещението на охраната, да се реорганизира функционалността на главното предверие и да се заменят съществуващите бариери и турникетите за контрол на достъпа с портални врати за достъп тип „метро“, включително и всички допълнителни адаптации. Освен основното обновяване, в обхвата на договора са предвидени и някои разширения и адаптации на съществуващите технически инсталации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
250000.00 EUR
50700000
PT170
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
08/02/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 018-040368
Поправка
27/01/2021 00:00
2020/S 235-579083
Обявление за поръчка
02/12/2020 00:00