Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно предпоставки за възникващи технологии, софтуерна работа в мреж...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
30/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
25/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0011.
Проучване относно предпоставки за възникващи технологии, софтуерна работа в мрежа и виртуализация на мрежовите функции в...
Целта на това проучване е да изследва в неизследваната зона на технологичното и социално-икономическото въздействие на софтуерната работа в мрежа (SDN) и виртуализацията на мрежовите функции (NFV). Очаква се доразвиването на бъдещото въздействие на 2 евентуално променящи ситуацията технологии по отношение на времеви рамки за (постъпково) разгръщане, пътеки за миграция от наличните технологии, потенциално въздействие върху бизнес моделите, потенциал за иновации, включително нови заинтересовани лица, извличащи полза от текущите разработки, общ пазарен потенциал и тяхното позициониране в текущата и бъдещата регулаторна рамка за далекосъобщения. Целта е по този начин да се проучи не добре определена зона и нейното потенциално въздействие върху множеството политики на ЕС (изследвания и иновации, индустриална политика, политика за далекосъобщения).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/06/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
25/08/2015 16:00
02/09/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 123-224383 Обявление за поръчка 30/06/2015 00:00