Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултантски и съветнически услуги в областта на нежилищната со...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
24/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2020/42/DED
Предоставяне на консултантски и съветнически услуги в областта на нежилищната собственост, представителство и подпомагане на...
Предоставяне на консултантски и съветнически услуги в областта на нежилищната собственост, представителство и подпомагане на клиента, по въпроси свързани със собствеността, и спомагателни услуги за сградата на EMA, на адрес 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1000000.00 GBP
1000000.00 GBP
71315200
UKI4
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2020 00:00
25/01/2021 12:00
25/01/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 251-626962
Обявление за поръчка
24/12/2020 00:00