Данни на покана за участие в търг

See updated version of Tender specifications Part 1 page 7-8
Заглавие:
Предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с механизъм за подпомаган...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
24/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/830
Предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с механизъм за подпомагане на презаселването в Истанбул, Турция
Агенцията стартира открита процедура за обществена поръчка, за да сключи рамков договор за услуги с избран изпълнител за предоставяне на помещения, услуги и доставки, свързани с функционирането на механизъм за подпомагане на презаселването в района на Истанбул, Турция. Моля, вж. също точка 1.7 от тръжната спецификация (част 1) „Обем и стойност на поръчката: колко планираме да закупим?“ (вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
75000000
TR
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 251-626963
Обявление за поръчка
24/12/2020 00:00