Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги преди публикуване, многоканални и печатни услуги
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
23/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
20/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
OP/LUX/2021/OP/0001
Услуги преди публикуване, многоканални и печатни услуги
Целта на поканата за участие в търг е подбор на до пет (5) икономически оператори за всяка обособена позиция за осигуряване на следните услуги:Обособена позиция 1: Услуги по отпечатване. Отпечатване на широка гама от печатни продукти, с обикновена предпечатна дейност и доставка на печатни и уеб PDF, без да се добавят всякакви характеристики за достъпност.Обособена позиция 2: Услуги преди публикуване и многоканални услуги. Дейности по предпечат и/или преди публикуване с доставка на готовите материали в различни електронни формати.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
14000000.00 EUR
79800000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/02/2021 00:00
20/04/2021 10:00
20/04/2021 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по отпечатване
Услуги по отпечатване.
Партида 2
Услуги преди публикуване и многоканални услуги
Услуги преди публикуване и многоканални услуги.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 037-091326
Обявление за поръчка
23/02/2021 00:00