Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разнообразно ИТ оборудване
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
17/12/2020
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
2002/C1/D
Разнообразно ИТ оборудване
Целта на рамковия договор е да даде възможност на възлагащите органи да задоволят нуждите си от различно нестандартно ИТ оборудване и консумативи, съдебно медицинско оборудване, аудио-визуални артикули и свързани услуги. Рамковият договор съставлява обслужване на едно гише за разнообразно ИТ оборудване, както и канал за набавяне за всички артикули, включени в неговия обхват.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
2783000.00 EUR
2783000.00 EUR
30200000
NL332
Additional CPV Supplementary CPV
32500000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/12/2020 00:00
25/01/2021 15:00
28/01/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 246-609146
Обявление за поръчка
17/12/2020 00:00