Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покана за участие в търг с цел сключване на рамков договор за закупуване на изло...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG for Logistics and Interpretation for Conferences (LINC)
Дата на публикация в TED:
11/01/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/02/2021
Статус:
Затворена
Информация
LINC/2020/AWD/CCU/1
Покана за участие в търг с цел сключване на рамков договор за закупуване на изложбени пана
Генералната дирекция за логистика и устни преводи за конференции в Европейския парламент възнамерява да закупи изложбени пана за трите работни места, Брюксел, Люксембург и Страсбург.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
810,000.00 EUR
39154000
BE / LU / FR
Additional CPV Supplementary CPV
35261000
Условия за участие
Оферентът трябва да е регистриран в професионален или търговски регистър, освен ако не е международна организация.За икономически обединения, всеки член ще трябва да представи доказателство за упълномощаване относно предоставяне на предмета, обхванат от поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/01/2021 00:00
26/02/2021 11:00
04/03/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 006-008698
Обявление за поръчка
11/01/2021 00:00