Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обновяване и обзавеждане на помещения.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
28/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
05/10/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL06/PO/2015/054.
Обновяване и обзавеждане на помещения.
Поръчката включва услуги, свързани с обновяване и обзавеждане на помещения, които трябва да бъдат извършени във всички сгради, заемани или които ще бъдат заемани от възлагащия орган и под отговорността на Службата за инфраструктура и логистика – Люксембург (OIL) във Великото херцогство Люксембург.Тази поръчка се състои от 4 партиди:— партида 1: боядисване, покрития на стени и подови покрития с килими или линолеум,— партида 2: метални конструкции,— партида 3: зидария,— партида 4: дърводелски работи, включително железарски дейности и подобни.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
28/08/2015 00:00
N/A
05/10/2015 16:00
09/10/2015 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обновяване и обзавеждане на помещения
Услуги за обновяване и обзавеждане на помещения, включващи боядисване, покрития на стени и подови покрития с килими или линолеум.
Партида 2
Обновяване и обзавеждане на помещения
Услуги по обновяване и обзавеждане на помещения, които включват метални врати, прозорци, метални конструкции, монтиране и разглобяване на метални преградни стени и окачени тавани.
Партида 3
Обновяване и обзавеждане на помещения
Услуги по обновяване и обзавеждане на помещения, включващи зидарска работа, изравняване на подове и съответните покрития на стени и подове.
Партида 4
Обновяване и обзавеждане на помещения
Услуги по обновяване и обзавеждане на помещения, включващи дърводелски работи, включително железарски дейности и подобни.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 166-302369
Обявление за поръчка
28/08/2015 00:00