Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Административна и техническа помощ за изпълнението на компонент 3 — действия на ...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Дата на публикация в TED:
16/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
30/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
CEPOL/PR/OP/2021/001
Административна и техническа помощ за изпълнението на компонент 3 — действия на наказателното правосъдие в контекста на...
CEPOL иска да изпълни компонента за действия на наказателното правосъдие на проекта „Засилване на действията в областта на информацията и наказателното правосъдие за тероризма в Близкия Изток и Северна Африка (CT INFLOW)“ посредством специализиран субект. Специализираното лице трябва да има надежден, доказан опит в създаването на възможности за правосъдния сектор в трети държави. Използваните дейности трябва да доведат до подобрени системи за наказателно правосъдие, които могат да си сътрудничат регионално и международно, за да предложат сигурност на техните граждани, като същевременно се гарантира спазване на международното право, човешките права и върховенството на закона.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
80500000
HU
Additional CPV Supplementary CPV
79996000
79997000
79400000
73000000
79000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/03/2021 00:00
30/04/2021 10:30
03/05/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 052-129737
Обявление за поръчка
16/03/2021 00:00