Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Обучение по пожарна безопасност в Люксембург (партида 1) и по първа помощ в Брю...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
04/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL/06/PO/2015/016.
„Обучение по пожарна безопасност в Люксембург (партида 1) и по първа помощ в Брюксел (партиди 2 и 3)“.
Поръчката е за осигуряването на:— услуги по теоретично и практическо обучение по предотвратяване на рискове от пожари – Люксембург (партида 1),— услуги за обучение по първа помощ на работното място – Брюксел (партида 2),— услуги за обучение по първа помощ (която трябва да бъде оказвана на бебета и деца) за персонала, работещ в центрове за грижи за деца в ранна възраст (ECC) – Брюксел (партида 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
04/04/2015 00:00
N/A
01/06/2015 16:00
08/06/2015 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по теоретично и практическо обучение по предотвратяване на риск от пожари – Люксембург
Услуги по теоретично и практическо обучение за персонал в институциите, разположени в Люксембург. Те са предназначени за членове на екипи по превенция и първа помощ (EPI) и ръководители на екип за първа помощ (ECI).
Партида 2
Услуги за обучение по първа помощ на работното място – Брюксел
Основно обучение и преквалификация с цел изпълнение на правните задължения, наложени от Белгийския закон от 4.8.1996 г. относно благосъстоянието на работещите при изпълнение на техните задължения и свързаните с него административни решения, по-специално Кодекса за благосъстоянието на работното място, дял I, глава VI, първа помощ.
Партида 3
Услуги за обучение по първа помощ (която трябва да бъде оказвана на бебета и деца) за персонала, работещ в центрове за грижи за...
Основно обучение и преквалификация за изпълнение на правните задължения, посочени в:— „Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen“ (министерски декрет относно основно обучение по животоспасяване за детегледачи и персонала на учреждение за гледане на деца) на Правителството на фламандската общност и регион от 26.2.2009 г.,— „Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten“ (министерски декрет, прилагащ членове 8, 11, 40, 43 и 73 от решението за разрешение от 22.11.2013 г. относно квалификации и сертификати) на Правителството на фламандската общност и регион, 27.2.2014 г.,и изискванията на организацията „Kind & Gezin“.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 067-117245
Обявление за поръчка
04/04/2015 00:00