Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Банкови услуги за Европейския парламент за периода 2022—2026 г.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Finance
Дата на публикация в TED:
04/05/2021
Краен срок за получаване на оферти:
07/06/2021
Статус:
Затворена
Информация
EP/FINS 2020-108
Банкови услуги за Европейския парламент за периода 2022—2026 г.
Изпълняване на плащания и събиране на приходи от негово име и предоставяне на различни банкови услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
66110000
SA01
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
66110000 SA01
66600000 SA01
Условия за участие
Точка 15.1 от спецификациите — Оферентите трябва да бъдат банкови институции. Оферентът трябва да притежава конкретно разрешително, доказващо, че е упълномощен да изпълни поръчката в своята държава на установяване, или да бъде член на конкретна професионална организация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/05/2021 00:00
07/06/2021 23:59
10/06/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 086-221287
Обявление за поръчка
04/05/2021 00:00