Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за определяне на нова рамка за мониторинг на рекламните правила за AVM...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
01/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
06/05/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0052.
Проучване за определяне на нова рамка за мониторинг на рекламните правила за AVMSD в държавите-членки – SMART 2014/0052.
Предметът на поръчката е да се определят критериите (включително икономическото въздействие, политическата уместност, рисковете за нарушения и т.н.) с оглед подбора на темите/правилата за аудиовизуалните рекламни комуникации, които биха изисквали мониторинг по Директивата относно аудиовизуалните медийни услуги. Проучването ще предостави преглед на мониторинга, който се извършва (или не) от националните регулаторни органи и дали тези задания по мониторинг водят до практики по вземане на решения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/04/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
06/05/2015 16:00
19/05/2015 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 221-401946 Поправка 14/11/2015 00:00
2015/S 064-111774 Обявление за поръчка 01/04/2015 00:00