Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
28/01/2021
Краен срок за получаване на оферти:
16/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
FRONTEX/OP/748/2020/SB
Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги
Целта на тази процедура за обществена поръчка е сключването на рамков договор за услуги с един икономически оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за членове на персонала и допълнително избран персонал.Рамковите договори, произтичащи от този търг, ще бъдат източник на услуги за следните области:1) Предоставяне на SIM карти с абонаментни планове за мобилни гласови съобщения, текст и услуги за данни в географски разпръснати местоположения в държавите — членки на ЕС, и в други държави извън ЕС;2) Осигуряване на решение за контрол на използването на мобилни услуги, включително управление на данни и гласови планове, конфигуриране на услуги за специфични SIM карти; и3) Осигуряване на професионално помощно звено, което предлага отстраняване на неизправности при уведомяване за инциденти и поддръжка на услуги, работещо 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата.Осигуряването на хардуер за мобилна телефония (мобилни телефони, таблети, смартфони, модеми, т.н.) е извън обхвата на настоящата процедура за обществена поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://frontex.europa.eu/
Най-добро съотношение качество/цена
4,500,000.00 EUR
4,500,000.00 EUR
64210000
PL91 / PL
Additional CPV Supplementary CPV
64212000
64212900
64210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/01/2021 00:00
16/03/2021 15:00
18/03/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 041-101572
Поправка
01/03/2021 00:00
2021/S 035-083931
Поправка
19/02/2021 00:00
2021/S 027-065655
Поправка
09/02/2021 00:00
2021/S 019-043163
Обявление за поръчка
28/01/2021 00:00