Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на макроикономически и финансови данни
Възлагащ орган:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Дата на публикация в TED:
01/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
14/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
ECFIN/2021/OP/0001
Осигуряване на макроикономически и финансови данни
Рамков договор за осигуряване на макроикономически и финансови данни с покритие по целия свят, по-специално национални сметки, публични финанси, макроикономически прогнози по ключови показатели, проучване на бизнес настроения, доверие на потребителите, статистика в промишления сектор и сектора на услугите, други циклични показатели, международни транзакции, демография, пазар на труда, работни заплати и цени, парични и финансови показатели, статистика в областта на енергетиката, стоки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
72319000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79300000
79330000
48463000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/03/2021 00:00
14/04/2021 16:00
15/04/2021 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 041-101579
Обявление за поръчка
01/03/2021 00:00