Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно атрактивността на ЕОБХ като работно място и разработване на ст...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
04/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
08/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Проучване относно атрактивността на ЕОБХ като работно място и разработване на стратегия за създаване на марков маркетинг на ЕОБХ
ЕОБХ има за цел да определи опитен партньор, който е в състояние да помогне на Агенцията да разбере причините защо кандидатите от определени държави членки не кандидатстват за свободни работни места на ЕОБХ (обособена позиция 1).Подпомагане на ЕОБХ да определи партньор, който може да подкрепи разработването на нейната стратегия за марков маркетинг на работодател (обособена позиция 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Изследователско проучване относно атрактивността на ЕОБХ като работно място
Целта на проучването за изследване е както да се оцени привлекателността на агенцията, така и да се разбере какво мотивира или възпрепятства професионалистите от ЕС да се присъединят към ЕОБХ.Мотивационните фактори ще трябва да бъдат изчислени обективно от изпълнителя.Резултатите от проучването са предназначени да бъдат използвани от ЕОБХ с цел укрепване на нейните усилия за брандиране и комуникационни канали в избрани държави от ЕС.
Партида 2
Разработване на стратегия за марков маркетинг на работодател на ЕОБХ
С разработването на нова стратегия за марков маркетинг на работодател и въвеждането на нови схеми за набиране на персонал, ЕОБХ желае да постигне следните цели:• Увеличаване на видимостта на ЕОБХ като предпочитан работодател.Силната търговска марка на работодателя ще помогне да се поддържа и да се насърчи имиджа на ЕОБХ като място за работа на бъдещи кандидати, както и референцията за безопасност на храните към държавите — членки на ЕС. Тя също така ще помогне на ЕОБХ да приема постиженията на своите служители във външния свят.ЕОБХ желае да стане „център“ за професионалисти по безопасност на храните, „мястото“, където професионалистите биха желали да работят временно или постоянно.• Подобряване на географския баланс на служителите на ЕОБХ.Новата стратегия за марков маркетинг на работодател ще трябва да се съсредоточи върху стратегиите на ЕОБХ за брандиране и разпространение в конкретни държави — членки на ЕС: тези от стратегическото значение за агенцията, както и тези, от които ЕОБХ понастоящем привлича много малко кандидати.• Подобряване на информираността за нашите различни схеми за набиране на персонал.Освен наемането на членове на персонала, работещи изключително за ЕОБХ, агенцията също предлага схеми за набиране на персонал, позволяващи на младите професионалисти и експерти да се присъединят към ЕОБХ временно, понякога в допълнение към текущата им заетост. Ние желаем допълнително да подобрим тези различни схеми и да разработим нови стратегии, за да подпомогнем слабо представените националности в ЕОБХ.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 024-057191
Обявление за поръчка
04/02/2021 00:00