Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги в сферата на ИТ в областите на разработването на приложения...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
12/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
11/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/20/021
Консултантски услуги в сферата на ИТ в областите на разработването на приложения за подпомагане на тематични продукти в...
ЕАОС, като водещ възлагащ орган за целите на тази междуинституционална покана за участие в търг, иска да сключи рамков договор за услуги с опитен доставчик на услуги, който ще помогне на нея и на Европейската комисия, Генерална дирекция „Околна среда“ (DG ENV), в качеството ѝ на участващ възлагащ орган, чрез предоставяне на консултантски услуги в сферата на ИТ в областите на разработване на приложения за подпомагане на тематични продукти за данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
7500000.00 EUR
7500000.00 EUR
72300000
DK011
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.1.1 и 2.2.1 от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/02/2021 00:00
11/03/2021 14:00
12/03/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 030-070882
Обявление за поръчка
12/02/2021 00:00