Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Улесняване на трансграничния поток на данни в единния цифров пазар: проучване от...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
28/05/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2015/0054.
Улесняване на трансграничния поток на данни в единния цифров пазар: проучване относно ограниченията за местоположение на...
1. Основната цел на проучването е да анализира правните и неюридически пречки в практиките на държавите-членки, които възпрепятстват свободното движение на данни в рамките на Европейския съюз, с цел да се допринесе за устойчивото развитие на единен цифров пазар.2. Проучването ще разработи методология, която ще разгледа и очертае задълженията за спазване, определени на различни нива (т.е. правни актове, издадени на различни нива и др.) в рамките на Европейския съюз (във всички 28 държави-членки).3. Проучването ще осигури аналитична рамка, която дава възможност за определянето на различни концепции на пречките пред свободното движение на данни (A. задължения за спазване като А.1 преки бариери и А.2 непреки бариери и Б. изисквания, които не са свързани със задължението за спазване като предпочитания на потребителя например мнения и страхове относно изчисленията в облак (приемане на облака)).4. Аналитичната рамка трябва също да бъде допълнена с примери от държавите-членки, които трябва да бъдат определени в i) различни сектори, за да се определи къде те са често използвани и как са квалифицирани; ii) видиве данни; iii) вид и ниво на законодателни документи, които ги извеждат.5. Проучването ще разгледа също и общото разбиране на изискванията за данни в държавите-членки, за да се определи към кои видове данни тези изисквания обикновено се отнасят и да се разбират техните необходими гаранции от правна, технологична перспектива и от перспектива на тяхното прокарване.6. Проучването ще анализира и предостави количествени оценки на пречките при изчисления в облак, установени в държави-членки като формални изисквания (т.е. ограничения за местоположението на данни) и на разходите и ползите от преминаването от формалните към функционалните изисквания (т.е. достъп до данни за целите на одита или прилагане на достатъчни мерки за сигурност и др.).7. Препоръчване на функционални изисквания (напр. мерки за сигурност), които биха могли да заменят формалните изисквания (като например изисквания за местоположение на данните), за да се улесни трансграничния поток на данни.8. Изследването ще представи препоръки относно нови политически концепции за улесняване на трансграничния поток от...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/05/2015 00:00
N/A
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 105-189918 Поправка 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Обявление за поръчка 28/05/2015 00:00