Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Политики за разкриване на уязвимости и бази данни за уязвимости
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
15/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
15/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
ENISA D-PDI-21-T07
Политики за разкриване на уязвимости и бази данни за уязвимости
Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност има за цел да осигури помощни услуги, за да се направи преглед на съществуващите политики и добри практики за координирано оповестяване на уязвимости (CVD) в държавите – членки на ЕС и извън ЕС, както и да се направи преглед на съществуващите национални, регионални и глобални регистри и бази данни за уязвимости и форматите, показателите, процедурите, използвани в тези регистри и бази данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
125,000.00 EUR
73000000
EL
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/02/2021 00:00
15/03/2021 18:00
16/03/2021 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 031-076076
Обявление за поръчка
15/02/2021 00:00