Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за разработването на транспортен модел в цяла Европа, данни въ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
21/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
05/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
PP-02622-2015.
Поръчка за услуги за разработването на транспортен модел в цяла Европа, данни във връзка с наблюдението на технологиите и...
Търгът се отнася до разработването на нов модел на транспортна мрежа в цяла Европа, неговите съответни бази данни и уеб интерфейс и политически сценарии. Моделът трябва да бъде използван за разработване на прогнози относно транспортната дейност и транспортните потоци, използването на енергия и емисии от парникови газове съгласно настоящите тенденции и адаптираните транспортни политики, като се оценяват ефектите от промените в рамковите условия и политики, определяйки липсващите връзки и трудности в транспортните мрежи и като се оценява изпълнението на транспортни инфраструктурни проекти, включително комплексни проекти с трансгранични ефекти като тези, обхванати от коридорите в основната мрежа TEN-T. Прогнозите относно транспортната дейност следва да вземат под внимание развитието във времето на ниво население, заетост и промени в моделите за използване на земята (например свързани със степента на урбанизация и разрастването на градовете), развитието в областта на икономическите дейности, цените на енергията, достъпността на инфраструктурата и други съответни фактори. Специално внимание ще бъде отдадено на технологичното разработване, свързано с транспорта (например технологични подобрения, свързани с автомобилния парк, прилагане на нови технологии за превозни средства и ИКТ в транспорта), което ще бъде напълно интегрирано в базата данни на гореспоменатия модел.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/04/2015 00:00
N/A
05/06/2015 23:59
18/06/2015 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 077-135332
Обявление за поръчка
21/04/2015 00:00