Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пазарни данни за индекси за корпоративни облигации и за преходни матрици
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
26/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2021
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA-CP-081-2020
Пазарни данни за индекси за корпоративни облигации и за преходни матрици
EIOPA желае да сключи договор с доставчици на пазарни данни за:— индекси за пазарна доходност на корпоративните облигации, и— преходни матрици за кредитен рейтинг и таблици за вероятност за неизпълнение,c цел изчисляване на срочни структури на безрискови лихвени проценти.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
372,324.00 EUR
72300000
Важни събития
26/02/2021 00:00
31/05/2021 23:59
23/03/2021 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Индекси за пазарна доходност на корпоративни облигации
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Преходни матрици за кредитен рейтинг и таблици за вероятност за неизпълнение
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 055-135086
Поправка
19/03/2021 00:00
2021/S 040-096589
Обявление за поръчка
26/02/2021 00:00