Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори; порцеланови съдов...
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
08/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
19/05/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
AO 357.
Порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори; порцеланови съдове и оборудване за официално обслужване;...
Европейската сметна палата планира да възложи рамков договор за доставка на порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори; порцеланови съдове и оборудване за официално обслужване; техническо и електрическо оборудване и ресторантски текстил.Поръчката е разделена на няколко партиди:— партида 1: доставка на порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори,— партида 2: доставка на порцеланови съдове и оборудване за официално обслужване, — партида 3: доставка на техническо и електрическо оборудване и машини и сервизно обслужване,— партида 4: доставка на ресторантски текстил.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
08/04/2015 00:00
N/A
19/05/2015 23:59
22/05/2015 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на порцеланови съдове за колективен кетъринг и кухненски прибори
Партида 2
Доставка на порцеланови съдове и оборудване за официално обслужване
Партида 3
Доставка на техническо и електрическо оборудване и машини и сервизно обслужване
Партида 4
Доставка на ресторантски текстил
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 068-121290
Обявление за поръчка
08/04/2015 00:00