Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на охранителни услуги за помещенията на Европейската служба за подк...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
10/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
16/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2021/847
Предоставяне на охранителни услуги за помещенията на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в Малта
EASO иска да придобие охранителни услуги от професионален и надежден доставчик, за да защити персонала си, разположените лица и имущество в седалището на EASO и оперативните звена в областта в Малта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
5300000.00 EUR
5300000.00 EUR
79710000
MT
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/03/2021 00:00
16/04/2021 16:00
19/04/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 048-119441
Обявление за поръчка
10/03/2021 00:00