Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
31/10/2015
Краен срок за получаване на оферти:
17/12/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0020.
Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020.
Основните цели на проучването са да оцени напредъка по отношение на ползването и оценяването на въздействието на използването на ИКТ в училищата с цел обучение/учене. С тази цел трябва да бъде/ат проектирано/и подходящо/и проучване/ния и извършено/и в 28-те държави-членки на ЕС + Исландия, Норвегия и Турция, а резултатите да бъдат разгледани и обсъдени в доклад за проучването, съдържащ също обширен набор от графики и таблици с данни. То ще включва информация относно положението във всяка държава, която ще бъде подготвена под формата на набор от отделни профили на държавите. В допълнение трябва да бъдат извършени оценявания, за да се определи колко ще струва да се оборудват и свържат всички класни стаи от началните и средни училища в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/10/2015 00:00
N/A
17/12/2015 16:00
12/01/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 056-092683
Поправка
19/03/2016 00:00
2015/S 212-384023
Обявление за поръчка
31/10/2015 00:00