Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на въздействието от разгръщането на инфраструктура за задвижвани с аку...
Възлагащ орган:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Дата на публикация в TED:
05/03/2021
Краен срок за получаване на оферти:
12/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
FCH / OP / CONTRACT NO. 296
Проучване на въздействието от разгръщането на инфраструктура за задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни...
Предметът на настоящата покана за участие в търг е да се предоставят доказателства, чрез цялостно проучване, на възможното оптимално комбиниране на инфраструктурата за зареждане с електрическа енергия и водород, което обхваща пълния спектър от приложения за пътен транспорт. Проучването следва да позволи оценката, както за всяка държава членка, така и на европейско равнище, на най-добрия начин за използване на тези инфраструктури, синергиите и взаимодействията с други съществуващи такива. Резултатите могат да се използват за предоставяне на необходимите на заинтересованите страни данни, предназначени за възможни стратегии за зареждане с електрическа енергия и водород за всички различни видове транспорт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7921
Най-добро съотношение качество/цена
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73000000
BE1
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/03/2021 00:00
12/04/2021 17:00
14/04/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 050-122192
Поправка
12/03/2021 00:00
2021/S 045-109169
Обявление за поръчка
05/03/2021 00:00