Данни на покана за участие в търг

Please note that the opening date has been postponed to 06/04. Corrigendum under publication.
Заглавие:
Предоставяне на банкови услуги
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
24/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
31/03/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/FIN/2021/01
Предоставяне на банкови услуги
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи директен договор за услуги с една банка, отговаряща на изискванията на SEPA, където ще бъдат открити няколко текущи сметки в EUR за изпълнението на нейните плащания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
.01 EUR
.01 EUR
66110000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/02/2021 00:00
31/03/2021 14:30
01/04/2021 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 063-158710
Поправка
31/03/2021 00:00
2021/S 038-093882
Обявление за поръчка
24/02/2021 00:00