Данни на покана за участие в търг

The tender specifications have been revised. A new document has been uploaded on 24.4.2015 Annex 8 has been revised.
Заглавие:
Проучване относно разходи в съответствие с данъците за МСП.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
10/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/004.
Проучване относно разходи в съответствие с данъците за МСП.
EASME желае да сключи договор за услуги за проучване относно разходи в съответствие с данъците за малките и средните предприятия (МСП).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
10/04/2015 00:00
N/A
10/07/2015 23:59
N/A
15/07/2015 23:59
23/07/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 070-123764 Обявление за поръчка 10/04/2015 00:00