Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Земята като ресурс на околната среда.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
20/05/2011
Краен срок за получаване на оферти:
04/07/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.1/ETU/2011/0029
Земята като ресурс на околната среда.
Проучването ще се стреми да оцени настоящото използване на земята, нейните функции и нейния потенциал за подобряване, както и рисковете, че прекалено голямото търсене на биотична земеделска продукция и промяната в използването на земята, свързана с това търсене, би навредило на политическите цели по отношение на околната среда, включително в рамките на контекста за промени в климата. То ще се опита да установи до каква степен е възможна по-ефективната употреба на земните ресурси, което означава повече услуги, свързани с екосистемите без да се нарушава производителността, или повече биотични ресурси без нарушаване на услугите в областта на екосистемите или причиняване на други форми на екологични щети.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/05/2011 00:00
04/07/2011 00:00
04/07/2011 16:00
18/07/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 97-158340
Обявление за поръчка
20/05/2011 00:00