Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Архивираща система.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
21/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
2015/EJ/03/PO.
Архивираща система.
През първото тримесечие на 2017 г., Евроюст ще премести офисите в новоизградените помещения в Statenkwartier, Хага, Нидерландия.Новата сграда ще има конкретна област, определена за архивиране.Обхватът на настоящата процедура по обществена поръчка е закупуването на:специализирани решения за архиви на Евроюст;превантивна и корективна поддръжка на инсталираната система;възможност да се направят допълнителни покупки и промени, ако възникне нужда;премахване и отстраняване на съществуващото обзавеждане за архивиране на Евроюст.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
21/04/2015 00:00
N/A
26/05/2015 23:59
28/05/2015 00:00
03/06/2015 23:59
10/06/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 134-246608 Поправка 15/07/2015 00:00
2015/S 081-142265 Поправка 25/04/2015 00:00
2015/S 077-135317 Обявление за поръчка 21/04/2015 00:00