Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Данъчно облагане на МСП в Европа – емпирично проучване на приложимото корпоратив...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
31/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
27/07/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Данъчно облагане на МСП в Европа – емпирично проучване на приложимото корпоративно подоходно данъчно облагане за МСП, в...
Една от пречките за МСП са техните недостатъчни финансови и човешки ресурси. Докато големите предприятия (LSE) могат да имат достъп до различни видове експертни мнения, които да ги консултират по отношение на икономическите въпроси, например финансиране, данъчно облагане и бизнес структури, за да оптимизират своите нетни печалби, МСП имат 3 основни затруднения в своята стопанска дейност, които са: достъп до капитал, разходи в съответствие с данъците и административни затруднения. Това поставя МСП в неизгодно положение и може да попречи на тяхното развитие. Друг сложен проблем за МСП е справянето с данъчното облагане. Следователно въпросите, свързани с данъчното облагане, доста често се възлагат на данъчни консултанти, тъй като МСП обикновено нямат свои собствени данъчни експерти, които биха могли да оптимизират данъците за тях. Общоприето е, че МСП заплащат пропорционално по-високи данъци, отколкото техния по-голям конкурент LSE, но може да се отбележи също, че МСП в много държави се ползват от по-ниски нива на данъчно облагане, благодарение на специфични данъчни отстъпки, стимули за изследвания и развитие и др. Тези данъчни облагодетелствания обаче могат в действителност да се превърнат в пречки за МСП да се развиват над праговете, където данъчните облекчения са разрешени. Важно е МСП да могат да укрепят своята основа на обективност, тъй като слабото финансово положение прави МСП уязвими при рецесии, но също така влошава проблемите на структурните промени, преориентациите на стопанските дейности и получаването на финансиране. По същество МСП не трябва да имат конкурентни пречки относно данъчното облагане и финансиране и др., в сравнение с LSE. Като се вземе под внимание потенциалното развитие, което МСП имат в нашата икономика, и тяхната вероятна връзка с данъчното облагане, се счита за важно да бъде проведено проучване, което да разгледа въпросите, свързани с корпоративното данъчно облагане (CIT) и добри практики в областта на CIT, от гледна точка на МСП в нефинансовата бизнес икономика. Някои от целите на проучването са да се направи анализ на CIT, приложим за МСП, и да се определят вероятните различия в обработването на данъци на МСП спрямо LSE, и да се...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
N/A
N/A
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 102-169282 Обявление за поръчка 31/05/2012 00:00