Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на местообитанията с пасища и разработване на карти за разпространение н...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
30/04/2015
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EEA/NSV/15/005.
Преглед на местообитанията с пасища и разработване на карти за разпространение на горска пустош/храстови местообитания от...
Целите на ЕС и целите на световното биоразнообразие за 2020 призовават за подобряване възможностите за мониторинг, изготвяне на доклади и оценяване на напредъка в тематичната област на биоразнообразието. Прегледът на наличните инструменти, използвани за описване на компоненти на биоразнообразието в европейски мащаб, представлява необходимо подготвително действие, за да се отговори на потребностите на новите цели на биоразнообразието.ЕАОС хоства и поддържа центъра за данни относно биоразнообразието, където са публикувани европейски набори с данни и информация относно обекти, видове и местообитания на Европа. Заедно с набори от данни, предоставени от други центрове за данни относно околната среда, тези набори от данни подкрепят оценяването на напредъка в постигането на целите на биоразнообразието, както е показано в информационната система относно биоразнообразието за Европа (BISE).ЕАОС е разработила класифициране на местообитанията на Европейската информационна система относно природата (EUNIS) и го поддържа като част от центъра за данни относно биоразнообразието. Целта на класифицирането на местообитанията на Европейската информационна система относно природата е да осигури паневропейски референтен набор от единици местообитания с общо описание на единицата с йерархично класифициране, имащо за цел изпълняването на специфичните цели и поддръжката на специфичните приложения, свързани с мониторинга и докладването на биоразнообразието в европейски мащаб. Такива приложения включват докладване за изпълнението на директивата на ЕС за местообитанията и на Бернската конвенция, както и предоставянето на информация в контекста на общата селскостопанска политика (ОСП) и фондовете за регионално развитие. Европейски стандартен списък с видовете местообитания е също необходим за прилагане на директива Inspire, с който други национални и регионални класификации ще трябва да направят справка, за да бъдат сравними.В допълнение към горното, ЕАОС участва в очертаването и оценката на екосистемите и техните услуги (MAES), активност в рамките на стратегията на ЕС относно биоразнообразието. Свързано с тази дейност, и в подкрепа на оценяването на екосистемата...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/04/2015 00:00
N/A
12/06/2015 16:00
19/06/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 084-148651
Обявление за поръчка
30/04/2015 00:00